หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางนิภา ซินโซ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0949054511

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง