หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
“สาธารณูปโภคและสุขภาพดี มีกลุ่มอาชีพเด่น เน้นสวัสดิการ ประสานการศึกษา นำพาสู่ธรร-มาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง