หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์

  ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 0801999765

 • thumbnail

  ว่าง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  ว่าง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล