หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญคง แสงสิทธิ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0872331118

 • thumbnail

  นายสาคร ไชยปาก

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0655692271

 • thumbnail

  นางเอี่ยม ศรีจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

  0955955966

 • thumbnail

  นางนิภา ซินโซ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  0949054511

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง