หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางเกศกนก สายสิงห์

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางวิภารัตน์ ราศรี

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  สุทธิพงศ์ พุฒศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง