หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุริยา สีแขไตร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  พ.จ.อ.มาณพ ดียะตามเจริญ

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  สุทธิพงษ์ พุฒศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ