หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองคลัง

 • thumbnail

  นายฉลาด คงสุข

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายวิลาศ คำเล็ก

  นักวิชาการเงินเละบัญชี

 • thumbnail

  -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศิริฌาณิกา ศรีวงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวิตรี อันทอง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ เพ็งลอง

  ผู้ฃ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง