หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเฉลิม ชาแท่น

  ประธานสภาฯ

  0934608010

 • thumbnail

  นายวราวุฒิ ศรีสังข์

  รองประธานสภาฯ

  0638771686

 • thumbnail

  นายมนูญ ยุระศรี

  รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนปลัดอบต.หนองแวง

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ กันยาประสิทธิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 1

  0979270460

 • thumbnail

  นายสวัสดิ์ จันทร์ศรี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 2

  0878577725

 • thumbnail

  นายนิคม ซินโซ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 3

  0990917249

 • thumbnail

  นางวิยะดา นามเที่ยง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 4

  0978315683

 • thumbnail

  นายราชกฤษ สิงห์โลก

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 5

  0910659282

 • thumbnail

  นายสุบรร นามเที่ยง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6

  0956455832

 • thumbnail

  นายศุภศิลป์ สีเฮือง

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 7

  0971535508

 • thumbnail

  นายสยาม แก้วไชย

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 8

  0862413287

 • thumbnail

  นายไพบูลย์ พัตรภักดิ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 9

  0967723080

 • thumbnail

  นายอินตา กันพล

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 10

  0984530980

 • thumbnail

  นายสุพล ปัญญาพิมพ์

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 11

  0903923053

 • thumbnail

  นายทองพูล สีดาแก้ว

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ 12

  0980804509

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง