[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

แผนผังหน่วยงาน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองสวัสดิการ
9 : กองการศึกษา
127 :