[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ClinicComputer 1.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ก.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
22/มิ.ย./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
22/มิ.ย./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
14/พ.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
14/พ.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
14/พ.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562
14/พ.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
14/พ.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562
14/พ.ค./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
24/เม.ย./2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม ประจำปี งบประมาณ 2563
21/เม.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
17/เม.ย./2563 : รายงานงบการเงิน ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 2562 (สตง.รับรอง)
13/เม.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยาง หนองแวง - จอมทอง
13/เม.ย./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านศรีอรุณ - บ้านบัวแก้ว
27/มี.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารประกวดราคาถนนลาดยางสายหนองแวง - บัวแก้ว
27/มี.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง เอกสารประกวดราคาถนนลาดยางสายบ้านหนองแวง - จอมทอง
5/ก.พ./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง
3/ก.พ./2563 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปรกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
27/ม.ค./2563 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
10/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปี ๒๕๖๓
7/ม.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
19/ธ.ค./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำบ้านหนองแวงหมู่ 7
27/พ.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.
22/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นพนักงาจ้าง
21/พ.ย./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง จ้างโครงการเทคอนกรีตลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
21/พ.ย./2562 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แผนที่ตั้ง
21/พ.ย./2562 : แผนพัฒนาท้องถิ่น สำรวจความพึงพอใจ
1/พ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประชาคมท้องถิ่น
31/ต.ค./2562 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
24/ต.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ "ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563"
1/ก.ค./2562 : รายงานงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>