หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ ทำเนียบบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเกริกพงษ์ จันประทักษ์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0801999765

อีเมล