หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายทรงสิน ทะบวงศรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายยศพล เครือวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายพิสิทธิ์ โพธิ์ชาลี

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ อันทอง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายกนก ชาแท่น

  จ้างเหมาบริการ

 • thumbnail

  นางสาวชนิตา โคตรธิสาร

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง